Simula Club Katalog

Detalje o načinu kako da skupite Simula Club poene možete naći na sledećem linku.


<!– DRUGI RED –!>

<!– TRECI RED –!>


VAŽNO OBAVEŠTENJE: Simula Club želi posebno da naglasi prava i obaveze koje Korisnik Simula Club programa ima prilikom skupljanja Simula Club poena i trošenja u okviru Simula Club kataloga. Korisnik Simula Club programa koji skupi potreban broj Simula Club poena dobija BESPLATNO odabrani poklon iz Simula Club Kataloga. Jedini trošak koji Korisnik Simula Club programa je obavezan da plati prilikom preuzimanja poklona iz Simula Club kataloga jesu stvarni i realni minimalni PTT troškovi koji su definisani poštanskim saobraćajem od strane Pošte na teritoriji Republike Srbije.